بهترین قالب های سال 2008 این نسخه شامل 308 قالب حرفه ای از بهترین قالب ها به همراه فایل PSD آنها می باشد.برای دریافت قالب ها اینجا کلیک کنید